Educație prin mișcare

Educație prin MIșcare

Obiectivul financiar: 20000 lei

Suma strânsă: 22320 lei

Implementatorul: Asociația din Drag și Dor pentru Comunitate

Proiectul propus vizează modernizarea unui teren de fotbal pentru activități sportive în curtea corpului B destinat elevilor din ciclurile preșcolar și primar de la Liceul Tehnologic „Paul Bujor” - Berești. Liceul are un număr de aproximativ 200 de preșcolari și elevi în clasele primare, înscriși la începutul anului 2020-2021.

 

Asociația din Drag și Dor pentru Comunitate

CINE SUNTEM

Asociația Din Drag și Dor pentru Comunitate a fost înființată și funcționează din anul 2020. Este o asociație non-guvernamentală constituită din dorința de implicare în viața comunității și din convingerea că o comunitate unită este una puternică.

Scopul nostru este de a dezvolta proiecte pentru copii, tineri și adulți aflați în dificultate, iar fiecare idee a noastră se conturează cu multă pasiune și entuziasm!

Date de contact:

Facebook: Asociația din Drag și Dor pentru Comunitate

Site: https://revistalocala.ro/asociatia-ddpc/

Telefon: Ionuț Procop – 0740 961 648

Nevoia adresată

Preșcolarii și elevii din clasele primare de la Liceul Tehnologic „Paul Bujor” din localitatea Berești, județul Galați nu beneficiază de un teren de sport unde să poată derula activitățile specifice orelor de educație fizică, nici activități cu caracter recreativ în pauzele dintre orele de curs sau extrașcolare. Terenul este din zgură degradând-se de zeci de ani.

Rezultatele așteptate

Amenajarea unui teren de sport în curtea școlii reprezintă o modalitate de relaxare, socializare și de petrecere a timpului liber în rândul elevilor. Astfel, copii se pot bucura de jocuri sportive, diverse activități, dar și de a-și dezvolta latura sportivă. Un teren de sport amenajat corespunzător, în aer liber, oferă o siguranță elevilor și condiții de practicare a activităților la standarde normale.

Beneficiarii

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt aproximativ 200 de elevi din învățământul preșcolar și primar, iar beneficiarii indirecți sunt cadrele didactice, familiile elevilor și implicit comunitatea locală.