Aleargă alături de Family Hope Autism!

Aleargă alături de Family Hope Autism!

Obiectivul financiar: 7500 lei

Suma strânsă: 9025 lei

Implementatorul: Asociaţia Family Hope Autism Galaţi

Prin acest proiect ne dorim să putem facilita accesul, ȋn mod gratuit, la şedinţe de înot şi hidrokinetoterapie pentru 15 copii cu autism, beneficiari ai proiectelor implementate în cadrul  Asociaţiei Family Hope Autism Galaţi. 

Ȋnotul, un sport extrem de complex, eficient, plăcut şi relaxant, conferă o multitudine de beneficii sănătăţii şi dezvoltării armonioase a copiilor cu autism.

Hidrokinetoterapia este o terapie complementară, cu rezultate remarcabile ȋn procesul de recuperare al copiilor cu autism, ce implică un program personalizat pentru fiecare copil, cu exerciţii de gimnastică medicală şi scop terapeutic, realizată în apă.

Proiectul este conceput să susţină egalitatea de şanse, incluziunea şi acceptarea copiilor cu autism ȋn orice mediu.

 

Asociatia Family Hope Autism Galati

CINE SUNTEM

Asociaţia Family Hope Autism Galaţi este o organizaţie non-profit, ȋnfiinţată cu scopul de susţinere, promovare, organizare şi coordonare de activităţi ȋn vederea ȋmbunătăţirii calităţii vieţii copiilor cu autism şi a familiilor acestora. Organizaţia noastră promovează egalitatea de şanse, organizează evenimente importante de conştientizare, implementează proiecte şi desfăşoară activităţi pentru integrarea copiilor cu autism ȋn societate.

Date de contact:

Facebook: https://www.facebook.com/familyhopeautism/

Email: familyhopeautism@gmail.com/

Nevoia adresată

Implementarea proiectului va avea o importanţă majoră ȋn procesul de recuperare a copiilor cu autism, va aduce beneficii pe termen lung pentru atingerea unui grad cȃt mai ȋnalt de autonomie şi deprinderea de abilităţi necesare unei vieţi independente.

Datorită multitudinii de nevoi ale copiilor cu autism, ne dorim să putem susţine, ȋmpreună, o mică parte din cheltuielile părinţilor cu terapiile atȃt de costisitoare, derulate pe ani sau toată viaţa.

Rezultatele așteptate

Ansamblul de activităţi sportive va oferi copiilor cu autism o serie de  ȋmbunătăţiri ȋn procesul de recuperare referitoare la integrarea senzorială, motricitate, socializare, comunicare, conştientizare, emoţii, ȋncrederea ȋn sine, ȋnvăţarea abilităţilor de ȋnot esenţiale şi de siguranţă ȋn apă.

Pe o perioadă de 3 luni, 15 copii cu autism vor avea acces, ȋn mod gratuit la programe de recuperare şi integrare prin sport.

Beneficiarii

Grupul ţintă al proiectului implică:

  • beneficiari direcţi: 15 copii cu autism din cadrul Asociaţiei Family Hope Autism Galaţi;
  • beneficiari indirecţi: peste 100 de persoane (părinţi, frăţiori, specialişti şi voluntari).