Regulament

Regulamentul competiției

Competiția Semimaraton Hervis Galați 2018 (denumită în cele ce urmează “Competiția”) este organizata de Fundația Comunitară Galați, în parteneriat cu Primăria Municipiului Galați, Fundația Sportul Gălățean, UVSAR și Alerg5k.ro având ca scop:

- dezvoltarea filantropiei la nivel local prin implicarea comunității în proiecte dezvoltate de actori (organizații non guvernamentale, persoane fizice) activi la nivel local;

- promovarea mișcării (alergarea în aer liber) și a unui stil de viață sănătos pentru un segment larg al populației;

- implicarea comunității locale într-o acțiune de promovare a sportului, mișcării, sănătății și beneficiile acestora;

- dialogul între sectorul nonguvernamental și cetățenii municipiului Galați.

Scopul fiind unul filantropic 85% din toate sumele colectate de la alergători prin donații, vor fi redirecționate (conform alegerii fiecărui alergător) către cauzele pe care le susținem în această ediție a Semimaratonului Galați. 15% din suma colectată este redirecționată către acoperirea costurilor organizatorului, costuri legate de organizarea și promovarea competiției.

Participanții la Competiție sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, fiind disponibil în mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul http://semimaratongalati.ro/. Prin participarea la această Competiție, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și a legislației aplicabile.

Competiția se va desfășura în ziua de duminică, 27 Mai 2018, începând cu ora 8:00, în Galați, având startul și sosirea din fața parcului Mihai Eminescu de pe strada Domnească (în fața magazinului WinMarkt), conform mecanismului Competiției, așa cum este acesta detaliat prezentul Regulament.

 

Probele competiției

1. Curse de adulți și tineri

Înscrierea la aceste probe se face DOAR online, pe site-ul competiției, fiecare alergător sau tutore legal (în cazul celor sub 18 ani) având obligația să se prezinte cu declarația pe proprie răspundere semnată în momentul ridicării kit-ului de participare.

Semimaraton Hervis - 21km - Cursă individuală. Parcurgerea unei distanțe de aprox. 21 km pe traseul indicat de Organizator, orice abatere de la traseu reprezintă descalificarea alergătorului. Pentru participarea la această probă este necesar să aveți 18 ani împliniți, înscrierea la o categorie sau alta se face pe baza vârstei împlinită până în data de 21 Decembrie 2018, inclusiv.

Ștafetă - OneGym - 4x5km - Cursă de echipă. Parcurgerea distanței de 21 de km de către o echipă formată din 4 membri (fără restricții de gen/sex), fiecare membru alergând aproximativ 5 km (în funcție de configurația traseului). Există două puncte de schimb a ștafetei, în zona de Start/Finish și la întoarcerea din zona Grădinii Botanice. Pentru participarea la această probă trebuie să aveți 14 ani împliniți, nu există categorii de vârstă.   

Cros WinMarkt - 10km - Cursă individuală. Parcurgerea distanței de 10,5 km se face individual pe traseul indicat de Organizator, orice abatere de la traseu reprezintă descalificarea alergătorului. Pentru participarea la această probă este necesar să aveți 14 ani împliniți, înscrierea la o categorie sau alta se face pe baza vârstei împlinită până în data de 21 Decembrie 2018, inclusiv.

2. Cursele de copii se vor desfășura pe următoarele categorii de vârstă, având starturi separate:

copii 4-5 ani (fete; băieți) - distanța parcursă de micuți fiind de 400 metri. Înscrierile pentru această probă se pot face și în ziua evenimentului.

copii 6-8 ani (fete; băieți) - distanța parcursă de micuți fiind de 600 metri. Înscrierile pentru această probă se pot face și în ziua evenimentului.

copii 9-11 ani (fete; băieți) - distanța parcursă de micuți fiind de 1 km. Înscrierile pentru această probă se pot face și în ziua evenimentului.

copii 12-14 ani (fete; băieți) - distanța parcursă de adolescenți fiind de 1 km. Înscrierile pentru această probă se pot face și în ziua evenimentului.

3. Categorii de vârstă 

Probele de copii sunt grupate pe categorii de vârstă. Răspunderea înscrierii la categoria de vârstă aparține părinților sau tutorilor legali. 

Pentru proba Semimaraton Hervis categoriile de vârstă sunt: 18-29ani/30-39ani/40-49ani/50+. Răspunderea pentru înscrierea în categoria de vârstă aparține fiecărui participant, încadrarea în categorie se calculeaza la vârsta avută la 31 Decembrie 2018. Eventualele reclamații/sesizări (pentru înscrierea în categoria greșită) se vor face după finalizarea competiției până pe 10 Iunie 2018, termen maxim, acestea se vor soluționa până pe 15 Iunie, dată la care clasamentul rămâne final. 

 

Proba de Ștafetă OneGym - nu are categorii de vârstă, sau bazată pe sex, urmând a fi premiate doar echipele la open.

Pentru proba Cros WinMarkt categoriile de vârstă sunt: 14-29ani/30-39ani/40-49ani/50+. Răspunderea pentru înscrierea în categoria de vârstă aparține fiecărui participant (respectiv părinte sau tutore legal pentru cei sub 18 ani), încadrarea în categorie se calculeaza la vârsta avută la 31 Decembrie 2018. Eventualele reclamații/sesizări (pentru înscrierea în categoria greșită) se vor face după finalizarea competiției până pe 10 Iunie 2018, termen maxim, acestea se vor soluționa până pe 15 Iunie, dată la care clasamentul rămâne final. 

Probele Semimaraton Hervis și Cros Winmarkt au și categorii de sex (masculin/feminin), răspunderea selecției categoriei corespounzătoare aparține participanților (celor peste 18 ani) și părinților sau tutorilor legalie (pentru participanții la Cros ce au sub 18 ani). În cazul în care se constată alegerea unei categorii greșite alergătorul nu va fi premiat riscând și descalificarea (neînregistrarea timpului oficial). 

4. Trasee de parcurs

Traseele de concurs vor fi semnalizate de către organizatori prin garduri și benzi de delimitare și vor fi supravegheate de arbitri de cursă (ce vor avea însemne distincte), voluntari (responsabili cu securitatea traseului, cu hidratarea alergătorilor în zona punctele de hidratare și asigurarea primului ajutor în caz de neecsitate), politiști, jandarmi amplasați în diferite puncte ale traseelor precum și a unui echipaj de prim ajutor. Descrierea și harta traseelor sunt disponibile pe site-ul oficial.


 

Competiția se adresează în egală măsură copiilor, tinerilor și adultilor care se vor întrece pe trasee stabilite de organizatori în funcție de vârstă și pregatirea participanților.

1. Înscrierea participanților

Înscrierea participanților la probele Semimaraton Hervis, Cros WinMarkt și Ștafetă OneGym se face DOAR online pe site-ul http://semimaratongalati.ro limita locurilor disponibile și până la 14 Mai (cu confirmarea plății până la 18 Mai). Pentru celelalte probe înscrierea este recomandat a se face pe site, dar se poate face și la fața locului cu maxim 1,5 ore înaintea startului cursei (conform programării prezentate pe site).

Sunt considerate înscrieri valide doar cele care au completate toate datele din formularul de inscriere (online) și fac dovada plății (în afara curselor de copii) în termen de 5 zile lucrătoare de la înscrierea online. Înscrierile care nu au toate datele complete sunt considerate înscrieri incomplete și vor fi anulate.

Nu este posibilă înscrierea oficială la mai multe probe. Dacă există doritori să participe la mai multe probe aceștia pot alerga la probele suplimentare în afara competiției oficiale (nu se vor înregistra timpii, nu vor putea fi premiați etc.). Alergătorii care nu anunță organizatorii (și nu au acordul acestora) de participarea la mai multe probe (neoficial) vor fi scoși de pe traseu de către arbitrii. 

Vârsta minimă de participare este: 

Semimaraton: 18 ani

Ștafetă și Cros 10km: 14 ani

Curse copii: 4-14 ani

Există o limită de înscriere a participanților, și aceste limite sunt: 

- pentru proba de Semimaraton Hervis - 150 participanți; 

- pentru proba de Cros WinMarkt - 250 de participanți; 

- pentru proba de Ștafetă OneGym - 50 de echipe, a câte 4 membri fiecare. 

Pentru probele Cursa Populară, cursele copiilor și proba animalelor de companie nu există limită de participare, înscrierea putând să se facă și în ziua evenimentului. 

Persoanele care vor să se înscrie la probele Semimaraton Hervis, Cros WinMarkt și Ștafetă OneGym în afara competiției (fie pentru că se înscriu peste limita menționată anterior, sau vor să se înscrie după ziua limită sau chiar în ziua evenimentului) o pot face, dar își asumă că timpii lor nu vor putea fi cronometrați și nu vor putea fi premiați, primirea unei medalii putându-se să se facă doar în limita în care numărul acestora îl permite. ESTE INTERZISĂ INTRAREA PE TRASEU FĂRĂ ANUNȚAREA ORGANIZATORULUI, persoanele care vor încerca acest lucru vor fi scoase în afara traseului de către arbitrii competiției. 

2. Retragerea din competițieÎn cazul în care cineva dorește să se retragă din competiție, rambursarea taxei nu este posibilă. În aceste cazuri încurajăm găsirea unor înlocuitori. 

3. Modificarea înregistrării. Pentru toate cursele modificarea unei înregistrări (schimbarea de persoane, trecerea de la o proba/categorie la alta) este posibilă doar dacă este anunțată până pe 10 Mai printr-o cerere trimisă prin intermediul formularului de contact din pagina dedicată, disponibilă în submeniul Contact de pe site. Orice modificare a înregistrării (în afara de cursele de copii) va fi taxată cu 30 ron, la care se adaugă diferența de taxă a cursei (în cazul în care se face trecerea la o probă cu taxa de înscriere mai mare).

 

4. Taxele de participare pentru toate cursele sunt : 

- proba de Semimaraton Hervis - 80 lei;

- proba de Ștafetă OneGym - 50 lei per membru al echipei;

- proba de Cros WinMarkt - 60 lei;

- probele Cursa Populară, de copii și cea a animalelor de companie - 30 lei. 

Cei care se înscriu la probele Semimaraton Hervis, Ștafetă OneGym, Cros WinMarkt beneficiază de o reducere de 10 lei, dacă se înscriu până pe 20 Martie, și fac confirmarea înscrierii până pe 25 Martie, cel mai târziu.

5. Metode de plata. Plata taxei de inscriere se face prin plata online, transfer bancar (contul: RO 42 RNCB 0141 1481 4389 0001, cu mențiunea „taxă/donație Semimaraton - nume alergător” )

6. Acordul pe propria raspundere. Pentru probele Semimaraton HervisȘtafetă OneGymCros WinMarkt la ridicarea kit-ului de participare toti participanții vor semna o declarație prin care își vor da acordul pe proprie răspundere că sunt apți din punct de vedere medical pentru participarea la competiție în prezența unui reprezentant al organizatorului și a unui martor. Această declarație va putea fi printată după înscrierea online sau va fi completată înainte de ridicarea kit-ului.

Participanții copii 4-14 ani la cursele copiilor și participanții copii 15-17 ani la Ștafetă OneGymCros WinMarkt – vor fi însoțiți la înscriere și ridicarea numărului de concurs de un părinte care va completa și semna formularul de înscriere prin care își va da acordul pe proprie răspundere că este apt copilul din punct de vedere medical pentru participarea la competiție, în prezența unui reprezentant al organizatorului și a unui martor. Înscrierea și validarea copiilor se poate face și de către profesorul de sport sau un reprezentant al școlii pe baza unui tabel completat cu datele copiilor și semnat de conducerea școlii prin care își dă acordul cu privire la participarea copiilor la competiție.

7. Echipament de concurs. Numere de concurs. Participanții (copii și adulți) vor participa la competiție cu propriul echipament. Numerele de concurs vor fi puse la dispoziție de către organizatori. Pentru probele Semimaraton HervisȘtafetă OneGymCros WinMarkt concurentii vor primi și cipul electronic de cronometrare la ridicarea kiturilor. Pentru proba de Ștafetă OneGym – va exista un singur numar pentru întreaga echiopă pe care il vor preda la fiecare schimb.

Cronometrarea va fi asigurata de o companie specializată. Sistemul de cronometrare calculează timpul fiecărui alergător și al fiecărei echipe de ștafetă, înregistrând fiecare trecere a cipului peste covoarele electronice – la start, la punctele de control de pe traseu și la sosire.

ATENȚIE! Alergătorii sau echipele de ștafetă care nu vor trece prin toate punctele de control vor fi descalificați automat. Este responsabilitatea participanților să poarte numărul de concurs pe tricou pe partea din față și să nu deterioreze cipul electronic.

Va fi descalificat automat orice participant care nu poartă numărul de concurs pe tricou sau poartă alt număr de concurs în locul celui primit din partea organizatorului. În ziua competiției NU va fi posibilă schimbarea sau înlocuirea numărului de concurs în cazul pierderii și nici schimbarea numerelor de concurs între alergători. Aceste abateri duc la descalificare.

8. Alergatori costumați Alergatorii de la toate probele sunt invitați să folosescă prilejul acestui eveniment de sărbătoare a orașului și să se costumeze în personaje recunoscute sau să poarte elemente care reprezintă cauza pe care o susțin pe tot parcursul alergării în competiție!

 

1. Start – Limita de timp – Redeschiderea traficului

Pentru orele de start la fiecare probă vă rugăm să consultați pagina de program oficial a evenimentului de pe site-ul http://semimaratongalati.ro.

Timpii limita pentru fiecare cursa sunt:

Semimaraton Hervis și Ștafetă OneGym: 3h

Cros WinMarkt: 90 min

Participanții care vor ajunge la sosire după această limita de timp nu vor fi incluși în clasamentul cursei la care au participat. Concurenții care depășesc limitele de timp vor fi avertizați de către arbitrii de cursă și voluntari și vor trebui să se îndrepte imediat către zona de start/sosire.

Atenție: Continuarea cursei după depășirea timpului limita este interzisă. După aceste limite de timp toate drumurile vor fi redeschise traficului și organizatorii nu vor mai garanta siguranța participanților.

2. Stabilirea rezultatelor Pentru cursele de Semimaraton HervisȘtafetă OneGym și Cros WinMarkt clasamentul oficial” se va stabili prin cronometrare electronică și va fi disponibil pe site-ul competiției în maxim 24 de ore de la finalizarea curselor. Conform regulamentelor internaționale “clasamentul oficial” este alcătuit pe baza “timpului oficial” înregistrat pentru fiecare alergator. “Timpul oficial” se măsoară din momentul startului oficial până în momentul trecerii liniei de sosire.

Categoriile de varsta vor lua in calcul varsta la 31 decembrie in anul competitiei.

3. Titluri si premii Vor fi premiate locurile 1, 2 și 3 de la fiecare cursa OPEN și categorie de vârstă la Semimaraton Hervis (doar medalie, diplomă și cupă). Premiile vor fi în valoare minimă de (conform tabelului de mai jos):

Pentru Semimaraton Hervis: Loc 1 - 1000lei * 2 , Loc 2 - 750lei * 2, Loc 3 - 500lei * 2 (respectiv masculin și feminin)

Pentru Cros WinMarkt: Loc 1 - 500lei * 2, Loc 2 - 400lei * 2, Loc 3 - 250lei* 2 (respectiv masculin și feminin)

Pentru Ștafetă OneGym: Loc 1 - 250lei * 4, Loc 2 - 200lei * 4, Loc 3 - 150lei * 4 (premiile sunt per membru al echipei)

Suma prezentată are valoare minimă, aceasta putând fi ajustată de organizatori doar prin mărirea ei. Suma este per participant, membru al echipei de ștafetă. Valoarea premiilor va fi oferită în vouchere de cumpărături de la partenerii noștri.

Diplomele de participare vor fi electronice și vor putea fi descărcate de pe site-ul competiției la cel mult 3 zile lucrătoare după eveniment.

Festivitatea oficială de premiere va avea loc în zona de desfășurare a evenimentului, la start /sosire. Ora exactă depinde de momentul în care ultimul alergător termină cursa, dar nu mai târziu de ora 12. 

 

1. Puncte de hidratare Conform regulamentelor internaționale va fi amplasat câte un punct de hidratare (apă plată, băutură izotonică, fructe) la fiecare 5 kmși în zona de start/sosire. La sosire toți participanții vor primi apă plată, băutură izotonică, mere, banane, portocale, glucoză. Participanții sunt rugați să arunce sticlele și paharele de plastic în zonele apropiate punctelor de hidratare pentru a înlesni procesul de curățenie.

2. Prim Ajutor – Ambulanța – Retragere Punctele de Prim Ajutor vor fi asigurate de o ambulanță (cu un medic) contractata de catre organizatori și de voluntari ai UVSAR. Ambulanța va fi pozitionață în zona parcului Viva, pe Bulevardul Marii Uniri. Ea va fi anunțată de arbitrii sau ceilalți alergători de pe traseu în cazul acccidentării alergătorilor pe circuit și va merge de urgență să ridice accidentații sau să ofere primul ajutor, în funcție de fiecare caz în parte. Alergătorii care s-au retras din cursă sunt rugați să-și anunțe retragerea la arbitrii de traseu sau dacă ajung în zona Start/Sosire la arbitri din această zonă.

 

3. Condiții administrative. Eventualii susținători ai participanților (membri de familie, prieteni) pot rămâne în vecinătatea traseului dar în afară rutei de alergare având grijă să nu deterioreze zonele de spațiu verde. Circulația rutieră va fi restricționată pe durata desfășurării competiției pe toate traseele de alergare.

Evenimentul va beneficia de prezența:

– ambulanței și ai voluntarilor UVSAR;

– echipajelor de poliție rutieră și comunitară, dar și jandarmi în conformitate cu legislația în vigoare.

Organizatorii sunt obligați să facă public numele câștigătorilor și premiile acordate în cadrul acestei Competiții. Lista câștigătorilor va fi publicată la maxim 3 zile lucratoare după eveniment pe site-ul oficial.

Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal. Ca atare, Organizatorii se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale participanților/ câștigătorilor la prezenta Competiție și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al declarației participanților pe propria răspundere și legislației în vigoare.

Prin înscrierea la eveniment, participanții își dau acordul ca organizatorii și partenerii acestora să folosească imagini (fotografii, filme, statistici) din timpul desfășurării evenimentului și în legătură cu evenimentul, în scopul promovării evenimentului și a activităților acestuia.

Prin înscrierea la eveniment, participanții își dau acordul ca organziatorii și partenerii acestora să le trimita mesaje cu caracter informativ, promoțional și/sau comercial prin intermediul adresei de e-mail și a numarului de telefon completate în momentul trimiterii formularului de înscriere.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii competiției cu obligativitatea anunțării modificărilor intervenite pe site și la locul de desfășurare a competiției.